Brighton, TAS, Australia

Place name
Brighton
State or district
TAS
Country
Australia