Latrobe, TAS, Australia

Place name
Latrobe
State or district
TAS
Country
Australia
Birth place of